Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

จันทรุปราคา วงโคจรที่ลงตัว

จันทรุปราคา

มนุษย์และสรรพสิ่งมีการเดินทางของกาลเวลา มีจุดเริ่มต้น มีการเกิด มีการเปลียนแปลง และมีการสิ้นสุด ซึ่งเป็นธรรมดาของสิ่งที่ถูกสร้าง

จันทรุปราคา

(ชื่ออื่น เช่น จันทรคาธ, จันทรคราส, ราหูอมจันทร์ หรือ กบกินเดือน; อังกฤษ: lunar eclipse

   เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ผ่านหลังโลก ซึ่งเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์เรียงตรงกันพอดีหรือใกล้เคียงมาก โดยมีโลกอยู่กลาง ชนิดและระยะของอุปราคาขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงจันทร์เทียบกับปมวงโคจร (orbital node) จันทรุปราคาสามารถดูได้จากทุกที่ในฝั่งกลางคืนของโลก ซึ่งต่างกับสุริยุปราคาซึ่งมองเห็นได้จากพื้นที่ค่อนข้างเล็กของโลก จันทรุปราคากินเวลาเป็นชั่วโมง ขณะที่สุริยุปราคาเต็มดวงกินเวลาเพียงไม่กี่นาทีในที่หนึ่ง ๆ เนื่องจากเงาของดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ จันทรุปราคายังสามารถดูได้โดยไม่ต้องมีสิ่งป้องกันดวงตาหรือการป้องกันเป็นพิเศษ เพราะมืดกว่าจันทร์เพ็ญ เมื่อวันพุธที่31 มกราคม 2561ที่ผ่านมา เกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง นับเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปี2561 พื้นที่ที่สามารถสังเกตเห็นปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ในครั้งนี้ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย บริเวณตอนเหนือและตะวันออกของทวีปยุโรป ตอนเหนือและตะวันออกของทวีปแอฟริกา ตอนเหนือและตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งประเทศไทยสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ทุกพื้นที่ทั่วประเทศทางตะวันออกในช่วงหัวค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.30น.เป็นตันไป 

สำหรับปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่31 มกราคม 2561ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา17.51น.จากนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลกเกิดปรากฎการณ์จันทรุปราคาบางส่วนในเวลา18.48น.และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา19.51-21.07น.เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนาน1ชั่วโมง16นาทีช่วงเวลาดั่งกล่าวดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั่งดวง เมื่อสิ้นสุดปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงหลังเวลา21.07น.ไปแล้ว ดวงจันทร์จะเริ่มออกจากเงามืดของโลกเป็นจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้ง จนกระทั้งออกจากเงามืดของโลกหมดทั้งดวงในเวลา22.11น.แล้วเปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่จะสังเกตเห็นได้ยากเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์จากเงามัวของโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา23.08น.ถือว่าสิ้นสุดปรากฎการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์ 

   อย่างไรก็ตาม ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นตามการหมุนเวียนของระบบจักรวาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแต่ละครั้งจะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันหรือตรงกันกับปรากฎการณ์นี้ ทำให้มนุษย์จดจำหรือบันทึกและกลายเป็นการทำนายขึ้นมาหรือวิชาทางโหราศาสตร์ ซึ่งเหตุการณ์ในอนาคตกับอดีตอาจไม่เหมือนกันก็ได้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกหนดแล้ว

                                                                         

 อ้างอิง https://th.wikipedia.org/wiki/จันทรุปราคา http://www.dailynews.co.th/it/623520