Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

 

เตรียมความพร้อมร่างกาย

 1. นอนหลับให้เพียงพอ
 2. หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ
 3. ไม่มีไข้ หรืออาการใด ๆ
 4. งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อน – หลังฉีดวัคซีน
 5. ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร และสามารถรับประทานยาประจำตัวได้
 6. หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีน ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน

 

พบแพทย์ประจำตัว

    - กรณีมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

เตรียมบัตรประชาชนตามวัน – เวลา ที่นัด

 1. สวมแมสก์
 2. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 3. เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

 

การแต่งกาย

    - ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

 

ฉีดวัคซีนแขนข้างที่ไม่ถนัด

    - งดใช้ หรือเกร็งแขนข้างที่ฉีด

 

อาการข้างเคียงหลังฉีด 

      อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 มักเป็นสัญญาณแสดงว่าร่างกายกำลังถูกวัคซีนกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป ไม่รุนแรง และหายได้เองในระยะเวลาไม่นาน เช่น 

 1. ไข้ 
 2. ปวดศีรษะ 
 3. ปวดเมื่อยตามตัว 
 4. อ่อนเพลีย
 5. บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด

 

ดูแลหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

 1. หากมีไข้หรือปวดศีรษะสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
 2. หากมีผื่นลมพิษ ไข้สูงมาก หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง เจ็บหน้าอกให้พบแพทย์ทันที
 3. สวมหน้ากาก ล้างมือให้บ่อย รักษาระยะห่างทางสังคม
 4. กักตัวอย่างน้อย 14 วัน หากไปพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19
 5. ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดหมายทั้ง 2 เข็ม

 

 

 

 

ที่มา : 

https://www.bangkokhospital.com/content/5-things-to-know-before-getting-the-covid-19-vaccine

https://www.bangkokhospital.com/content/preparation-before-after-the-covid-19-vaccination