Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

News

Site News

.

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย

ตลอดเดือนมกราคม 2562นี้ คนกรุงเทพต้องทนกับปัญหามลพิษทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5 เกือบทุกๆวัน สิ่งที่ป้องกันได้คือหน้ากากอนามัย เรามารู้จักว่าคืออะไร

หน้ากากอนามัย - Read More…

ประเมินการขอรับรองห้องปฎิบัติการในระบบ ISO/IEC 17025:2005 ปี 2560

ประเมินการขอรับรองห้องปฎิบัติการในระบบ ISO/IEC 17025:2005 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเมินการขอรับรองห้องปฎิบัติการในระบบ ISO/IEC 17025:2005 ปี 2560 - Read More…

เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ปี 2562

นับเป็นเวลา กว่า 7 ปี แล้ว ที่ประเทศไทยห่างหายจากการเลือกตั้ง

เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ปี 2562 - Read More…

Ms. Angkana Yaba

นางสาวอังคณา ยาบา

Ms. Angkana Yaba - Read More…

อัตราค่าบริการใหม่ของหน่วยเครื่องมือกลาง

หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ปรับอัตราค่าบริการใหม่ ปี 2562

อัตราค่าบริการใหม่ของหน่วยเครื่องมือกลาง - Read More…

นำเสนอผลงานวิชาการ "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ"

งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ สำหรับบุคลากรในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 "การพัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ" 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นำเสนอผลงานวิชาการ "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ" - Read More…

ปุ่มกดเครื่องชั่ง ช่อมได้ไม่ยากเลย

keypad เครื่องชั่งเสีย ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ให้เสียเงินแพงๆ มาดูวิธี D.I.Y keypad ให้กลับมาใช้งานได้กันเถอะ

ปุ่มกดเครื่องชั่ง ช่อมได้ไม่ยากเลย - Read More…

น้ำที่ดีสำหรับดื่ม

น้ำที่ดีสำหรับดื่ม

มีคำถามว่า น้ำอะไรดีที่สุดสำหรับดื่ม ?

น้ำที่ดีสำหรับดื่ม - Read More…

แผนพัฒนาเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 2561

การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการบริการที่เป็นเลิศหน่วยเครื่องมือกลาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ. โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา

แผนพัฒนาเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 2561 - Read More…

"QR_LIMS" การบริหารห้องปฏิบัติการยุค IT "8 คน 10 ล้าน บริหารอย่างไร"

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยการนำรหัสคิวอาร์มาใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (QR_LIMS)

"QR_LIMS" การบริหารห้องปฏิบัติการยุค IT "8 คน 10 ล้าน บริหารอย่างไร" - Read More…

มอ.ปัตตานี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

ถ่ายทอดความรู้ "การออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่สากล" วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00น.

มอ.ปัตตานี ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ - Read More…