Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

โรค Salmonellosis จา่กการกินอาหาร

       Salmonellosis

 ในปัจจุบันศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพน้ำต่างๆ อาทิเช่น น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำบาดาล รวมไปถึงน้ำใช้ในฟาร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ไข่และฟาร์มไก่เนื้อ ซึ่งในแต่ละตัวอย่างน้ำต่างก็ใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างกัน ซึ่งวันนี้จะขอพูดถึงจุลินทรีย์ตัวร้าย ตัวนึงที่เป็นจุลินทรีย์ก่อโรค โดยในมาตรฐานน้ำดื่มหรือแม้กระทั่งน้ำใช้ในฟาร์ม ก็ต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ จุลินทรีย์ตัวร้ายตัวนี้ได้แก่ Salmonella sp. เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างแท่ง มีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งก่อให้เกิดโรค Salmonellosis หลายคนอาจสงสัยว่า โรค Salmonellosis คือโรคอะไร โรค Salmonellosis เป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีเชื้อ Salmonella sp. เข้าไปในร่างกาย เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุด ในบรรดาโรคติดเชื้อจากอาหารทั้งหมด 

รูปแสดงการติดสีและรูปร่างของเชื้อ Salmonella sp.

แหล่งที่มาของ Salmonella sp.

อาจมาจากมนุษย์หรือสัตว์ โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ เชื้ออาจมาจากผู้ป่วยหรือพาหะ (carrier) หรือมาจาก แมว สุนัข สุกร โค กระบือ และที่สำคัญคือมาจากสัตว์ปีกและไข่ของสัตว์เหล่านี้ พบว่ามีการติดเชื้อ Salmonella sp.  มาก จึงมักพบเชื้ออยู่ตามอุจจาระ ไข่และเป็ดไก่ที่ถอนขนแล้ว แมลงก็สามารถแพร่เชื้อได้ดี โดยจากการตอมอุจจาระของมนุษย์และสัตว์แล้วมาตอมอาหาร อาหารสัตว์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสัตว์พวกที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรือปลา อาจนำเชื้อ Salmonella sp.  ไปสู่สัตว์เลี้ยงที่ให้เนื้อได้

อาหารที่เกี่ยวข้องกับโรค Salmonellosis

มักจะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน เนื้อสดอาจมี Salmonella sp.  ปนเปื้อนมาในขณะชำแหละได้ อีกทั้งในผลิตภัณฑ์เนื้อ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน ที่ปล่อยไว้ในอุณหภูมิห้อง จะทำให้ Salmonella sp.  เจริญได้ดี เป็ดไก่ ปลาและอาหารทะเลก็เช่นกัน ถ้าไม่แช่เย็นก็อาจมี Salmonella sp.  ได้ น้ำนมและผลิตภัณฑ์ไข่ มักมี Salmonella sp.  อยู่จึงทำให้อาหารที่มีน้ำนมหรือไข่เป็นส่วนประกอบที่ได้รับความร้อนไม่เพียงพอ อาจจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่ด้วย

อาการของโรค Salmonellosis

อาการในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทาน ชนิดของเชื้อและจำนวนที่บริโภคเข้าไป ระยะฟักตัวของโรคจะประมาณ 12-36 ชั่วโมง อาการที่สำคัญ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องและท้องเสีย อาจปวดท้องหรือหนาวสั่น นอกจากนี้อุจจาระเป็นน้ำมีสีเขียว อ่อนเพลีย มีไข้ปานกลาง ง่วง อัตราการตายต่ำกว่าร้อยละ 1 ส่วนใหญ่จะมีอาการอยู่ 2-3 วัน ก็จะดีขึ้น แต่ยังคงพักต่อไปอีก ผู้ป่วยที่หายแล้วมีโอกาสเป็นพาหะของโรคได้ร้อยละ 0.2-5 อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ทั้งนี้จะแตกต่างกันตามกลุ่มเสี่ยง คือ ถ้าเป็นการติดเชื้อของทารกอัตราการตายจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.8 ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 15 และผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนประมาณร้อยละ 2

การป้องกันโรค

สามารถป้องกันได้โดยระมัดระวังมิให้อาหารปนเปื้อนกับ Salmonella sp.  จากแหล่งต่างๆ และทำลายเชื้อในอาหารด้วยความร้อนที่พอเพียงและเก็บรักษาอาหารไว้ให้ดี หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีข่าวมากมายที่พบว่ามีการรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบและติดเชื้อ Salmonella sp.   ดังนั้นในการรับประทานอาหารทุกครั้ง หมั่นปรุงอาหารให้สุกและล้างทำความสะอาดวัตถุดิบให้สะอาด เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ Salmonella sp.   ซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อโรค Salmonellosis

 

อ้างอิง...http://www.foodnetworksolution.com/Salmonellosis / ซาลโมเนลโลสิส