• 074 288058
  • cmsa.sci@gmail.com

การวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่างของศูนย์บริการตรวจสอบฯ

ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ได้รวบรวมรายการวิเคราะห์/ทดสอบ และราคา ค่าวิเคราะห์ที่จัดโปรโมชั่น

อัตราค่าบริการทุกประเภทในราคาย่อมเยา

ติดต่อสอบถามได้ที่ 074288058-9

line id; @sys7357o